Get in touch - Bank of Valletta - BOV Group
Customer Service Centre - Bank of Valletta - BOV Group
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
Maximise Banner
Minimise Banner
 • Talk to us
  BOV Contact details for COVID-19 measures...
next Previous
next Previous
next Previous
Bank of Valletta committed to support its customers
25 Mar 2020

Bank of Valletta is committed to continue supporting its customers who are being adversely hit by the current COVID-19 scenario, whether this is affecting their employment or business activity. 

Following the recently launched initiatives aimed at providing a lifeline to businesses, Bank of Valletta reaffirms that it is constantly introducing measures aimed at assisting and supporting personal customers during these unprecedented times. 

The Bank’s supporting measures include: 

Flexible moratoria:
A minimum of 3 months moratorium on both capital and interest will be applied for home loans and personal loans. The length of the moratorium will be tailored according to customer’s situation and needs;

Increases in Overdraft and Credit Card Limits:
Assistance will be provided to meet the short-term financial needs of customers through temporary increases in overdraft and credit card limits subject to eligibility criteria at no extra charge;

Waiver of Fees:
No fees will be charged on rescheduling of home loans and personal loans. Late repayment fees on late credit card repayments will also not be charged;

Extensions on Drawdowns and Utilisation of Credit Facilities:
The Bank will entertain term extensions on drawdowns and utilisation of loans free of any charges. These extensions will also apply to the facilities featuring fixed term rates. 

These measures continue to build on Bank of Valletta’s commitment to support its customers and providing them with the assurance and peace of mind during these turbulent times. 

Customers who require more details about these measures should not visit the Bank’s branches but are kindly requested to send an email to [email protected] specifying their request, ID number, mobile number and branch where they normally effect their banking. A BOV relationship officer will contact customers to provide the necessary assistance. Alternatively, customers may call on 2275 3500, Monday to Friday from 8.00am to 4.00pm. Queries sent through email will have a faster response. 

Further BOV information and updates on COVID-19 can be found on https://bov.com/content/covid-19-bov-updates. 

All the above measures will be granted according to eligibility and are temporary measures during these unprecended times.
Issued by Bank of Valletta p.l.c., 58, Triq San Zakkarija, Il-Belt Valletta VLT 1130.  Bank of Valletta p.l.c. is a public limited company regulated by the MFSA and is licensed to carry out the business of banking in terms of the Banking Act (Cap. 371 of the Laws of Malta).

___________________________________________________________________________________________________________________________

Il-Bank of Valletta b’impenn biex jappoġġja l-klijenti tiegħu 

Il-Bank of Valletta huwa impenjat bis-sod biex ikompli jagħti appoġġ lill-klijenti tiegħu li qed jintlaqtu ħażin minħabba x-xenarju attwali tal-COVID-19, kemm jekk dan qed ikollu effett fuq l-impjieg tagħhom jew l-attività kummerċjali. 

Wara li dan l-aħħar il-Bank nieda numru ta’ inizjattivi bil-għan li jipprovdi għajnuna lin-negozji milquta, il-Bank of Valletta qedi ikompli jintroduċi aktar miżuri immirati biex jgħin u jagħti sapport lill-klijenti personali f'dawn iż-żminijiet. 

Dawn il-miżuri jinkludu: 

Moratorja fuq pagamenti fuq self
Moratorju ta mhux inqas minn 3 xhur kemm fuq il-kapital kif ukoll fuq l-imgħax se jiġu applikati għal self għad-dar kif ukoll fuq self personali. It-tul tal-moratorju se jinħadem fuq bazi personali skont is-sitwazzjoni u l-bżonnijiet tal-klijent; 

Żidiet fil-Limiti ta' Overdraft u Credit Cards
Għajnuna se tingħata biex taqdi l-bżonnijiet finanzjarji għal perjodu qasir permezz ta' żidiet temporanji fil-limiti tal-overdrafts u Credit Cards, sakemm il-klijent jilħaq il-kriterji ta' eliġibilità u dan mingħajr ebda charges addizzjonali;

Tneħħija ta’ Charges
L-ebda charge mhi se tiġi imponuta fuq skedar ġdid ta’ self għad-djar u self personali. Se jitwaqqgħu ukoll miżati fuq pagamenti fuq credit cards li jsiru tard;

Estensjonijiet fuq Ġbid u Użu ta' Faċilitajiet ta' Kreditu
il-Bank mhux se jimponi charges fuq estensjonijiet biex jinġibdu jew jiġu użati fondi fuq self. Dawn l-estensjonijiet japplikaw ukoll fuq faċilitajiet ta’ self li għandhom rata ta’ imgħax fissa.

Dawn il-miżuri jkomplu jsostnu l-impenn tal-Bank of Valletta lejn il-klijenti tiegħu sabiex jipprovdi aġġoġġ u serħan tal-moħħ f’dawn iż-żminijiet mingħajr preċedent.

Il-klijenti li għandhom bżonn aktar dettalji dwar dawn il-miżuri huma ġentilment mitluba biex ma’ jżurux il-fergħat tal-Bank iżda jibagħtu imejl fuq [email protected] b’dettalji dwar it-talba tagħhom, in-numru tal-karta’ tal-Identita’, in-numru tal-mowbajl u l-fergħa tal-Bank minn fejn jinqdew. L-Uffiċjali tal-Bank imbagħed jikkuntattjahom biex jipprovdu l-għajnuna meħtieġa. Il-klijenti jistgħu ukoll jċemplu fuq 2275 3500, mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.00am sal-4.00pm. Rikjesti mibgħuta permezz ta' imejl jinqdew iktar malajr.

Aktar informazzjoni u aġġornamenti tal-BOV fuq COVID-19 jistgħu jinstabu fuq https://bov.com/content/covid-19-bov-updates.

Maħruġa mill-Bank of Valletta p.l.c., 58, Triq San Żakkarija, Il-Belt Valletta VLT 1130. Il-Bank of Valletta p.l.c. hija kumpanija pubblika b’responsabbiltà limitata regolata mill-MFSA u hija liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f’termini tal-Att dwar il-Kummerċ Bankarju (Kap. 371 tal-Liġijiet ta’ Malta).
Share this item:
Print page
Sort reviews by:
This item has no reviews yet.
My Guide has identified the following related material
next Previous
 
BOV Pjazza
next Previous
Bank of Valletta p.l.c. is a public limited company regulated by the MFSA and is licensed to carry out the business of banking and investment services in terms of the Banking Act (Cap. 371 of the Laws of Malta) and the Investment Services Act (Cap.370. of the Laws of Malta).