Get in touch - Bank of Valletta - BOV Group
Customer Service Centre - Bank of Valletta - BOV Group
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
 • ... >
Maximise Banner
Minimise Banner
next Previous
next Previous
next Previous
Segwi | L-Effetti tal-COVID-19 fuq is-Settur Bankarju
20 Sep 2021

Segwi lil Ian Bugeja jitkellem dwar l-effetti tal-COVID-19 fuq is-Settur Bankarju.

Ian kien mistieden fuq il-programm televiżiv Flusek.Il-Bank of Valletta p.l.c. hija kumpanija pubblika b’responsabbiltà limitata regolata mill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji u liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju u s-servizzi ta’ investiment f’termini tal-Att dwar il-Kummerċ Bankarju (Kap. 371 tal-Liġijiet ta’ Malta) u tal-Att dwar Servizzi ta’ Investiment (Kap. 370 tal-Liġijiet ta’ Malta).
Share this item:
Print page
Sort reviews by:
This item has no reviews yet.
My Guide has identified the following related material
next Previous
 
BOV Pjazza
next Previous
Bank of Valletta p.l.c. is a public limited company regulated by the MFSA and is licensed to carry out the business of banking and investment services in terms of the Banking Act (Cap. 371 of the Laws of Malta) and the Investment Services Act (Cap.370. of the Laws of Malta).