Get in touch - Bank of Valletta - BOV Group
Customer Service Centre - Bank of Valletta - BOV Group
  • ... >
  • ... >
  • ... >
  • BOV Properties Call for Tenders for the sale of BOV properties ... >
  • ... >
  • ... >
  • ... >
Maximise Banner
Minimise Banner
next Previous
next Previous
next Previous
next Previous
Is-Self għal xiri ta' Propjeta
28 Nov 2017
Is-Suq tal-Propjeta` f'Malta dejjem kien wieħed b'saħħtu.


Edward Grech, mit-taqsima tal-Consumer Lending fi ħdan il-Bank of Valletta jiddiskuti il-qagħda preżenti ta' dan is-suq u l-faċilitajiet ta' self biex wieħed jidħol f'xiri ta' propjeta`.

Edward kien il-mistieden speċjali fuq il-programm ta' NET TV, Flusek.

Share this item:
Print page
Sort reviews by:
This item has no reviews yet.
My Guide has identified the following related material
next Previous
 
BOV Pjazza
next Previous